Z HISTÓRIE

V roku 1829 sa v Kúpeľoch Brusno postavili prvé kúpeľné budovy. Avšak tieto kúpele nemali veľký význam, pretože mali mnoho vlastníkov a každý sa zameriaval iba na svoje obchodné záujmy. Po čase sa zničilo aj to, čo už bolo vybudované. Až v roku 1947, keď kúpele dostal do vlastníctva podnik Stredoslovenské železiarne, kúpele dostali novú náplň činnosti a postupne sa začali rekonštruovať. Žiaľ vo februári 1947, požiar zničil celé južné krídlo budovy Ďumbier. Kúpele v roku 1950 dostala do vlastníctva štátna zdravotná správa, ktorá položila základ pre liečbu na vysokej medicínskej úrovni.

hotel Ludvik kúpele Brusno